Zamknij komunikaty

Współpraca międzynarodowa

Międzynarodowa sieć miast „dobrego życia” Cittaslow

Gmina Rzgów jest członkiem w stowarzyszeniu miast Cittaslow - idea ta narodziła się we Włoszech w 1998 roku. Pierwsze miejscowości z Polski przystąpiły do sieci „miast dobrej jakości życia” w 2006 roku dzięki czemu kilkanaście miesięcy później powołano Polską Krajową Sieć Miast Cittaslow. Gmina Rzgów należy do organizacji od 2017 roku. Miasta spod znaku ślimaka przyjmują wspólne cele dla polepszania jakości życia mieszkańców i przybliżania kultury dobrego życia. Idee Cittaslow zakładają również wykorzystywanie nowoczesnych technologii i nowatorskich sposobów organizacji miasta, tak aby spokojne tempo życia nie stało w sprzeczności z ciągłym i przemyślanym rozwojem.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

List intencyjny pomiędzy: Rejon Storożyniecki (Ukraina), Gmina Krasnoilsk (Ukraina), Gmina Każwana (Rumunia), Gmina Rzgów (Polska)

Termin podpisania: 8-10 września 2017 r.

Przedmiot współpracy:

- wymiana informacji i doświadczeń w zakresie funkcjonowania administracji samorządwoej, opieki społecznej i gospodarki komunalnej,

- współpraca gospodarcza- ułatwianie nawiązywania kontaktów podmiotom gospodarczym,

- współpraca w zakresie oświaty, kultury i sportu poprzez rozwijanie wymiany doświadczeń i wzajemnych kontaktów, wspieranie i udzielanie pomocy organizacjom mniejszości narodowych,

- współpraca w zakresie rolnictwa poprzez ułatwianie wzajemnych kontaktów producentów rolnych.

List intencyjny pomiędzy: San Bartolomeo Val Cavargna (Włochy), Gmina Rzgów (Polska)

Termin podpisania: 23 stycznia 2010 r.

Przedmiot współpracy:

- wymiana mieszkańców gmin. 

Umowa o partnerskiej współpracy pomiędzy: Avanhard Rejonu Owidiopolskiego Obwodu Odeskiego Ukrainy, Gmina Rzgów (Polska)

 

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=