Zamknij komunikaty

Współpraca ogólnopolska

Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”

Inicjatorami założenia Stowarzyszenia byli mieszkańcy gmin Ujazd i Budziszewice. To od ich nazw powstał pierwszy człon nazwy naszego LGD  - „BUD-UJ”. W tym samym roku dołączyły jeszcze gminy Będków i Czarnocin. Sprzyjające warunki sprawiły, że w następnych latach do LGD przystępowały kolejne JST: w 2010 r. gminy Moszczenica, Tuszyn oraz Grabica, w 2011 r. gminy Rzgów, Ksawerów, Pabianice, Wola Krzysztoporska, Bełchatów, Rozprza, Gorzkowice, Kamieńsk i Gomunice  a także powiat piotrkowski. Ostatnim etapem rozrostu terytorialnego było przyjęcie do wspólnoty w 2012 r. gmin Łęki Szlacheckie, Ręczno, Masłowice, Kodrąb oraz Dobryszyce. Uzyskana w procesie łączenia i rozwoju spójność terytorialna a także ideologiczna pozwoliła Stowarzyszeniu do dziś skutecznie działać „RAZEM”.
Obecnie w skład naszego Stowarzyszenia wchodzi powiat piotrkowski oraz 20 gmin, co stanowi obszar 1859 km². Zamieszkuje je blisko 139 tysięcy mieszkańców. Członkowie LGD „BUD-UJ RAZEM” reprezentują wszystkie sektory a więc sektor społeczny, gospodarczy i publiczny. Są wśród nich również zwykli mieszkańcy obszaru.
Wszystkie działania naszego Stowarzyszenia skupiają się na dążeniu do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru LGD „BUD-UJ RAZEM”  a także ich aktywizacji i rozwoju.
Dzięki przynależności do stowarzyszenia gmina Rzgów może zaoferować dodatkowe możliwości wsparcia finansowego i doradczego dla firm działających na terenie LGD.

Więcej informacji znajdziesz tutaj
 

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny tworzy 30 jednostek samorządu terytorialnego pięciu powiatów: Miasta Łodzi, brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, pabianickiego i zgierskiego. Jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Stowarzyszenie pełni funkcję tzw. Związku ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).
Łódzki Obszar Metropolitalny (ŁOM), o powierzchni 2,5 tys. km2, zamieszkały jest przez 1,1 mln osób. Tworzy go Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski W skład ŁOM wchodzi 26 gmin. Są to (w kolejności alfabetycznej): Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Dłutów, Dmosin, Dobroń, miasto Brzeziny, gmina Brzeziny, miasto Głowno, Koluszki, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Lutomiersk, Łódź, Nowosolna, miasto Ozorków, gmina Ozorków, miasto Pabianice, gmina Pabianice, Parzęczew, Rogów, Rzgów, Stryków, Tuszyn, miasto Zgierz oraz gmina Zgierz. Poza Łodzią, w skład ŁOM wchodzi 11 miast. Największe z nich to Pabianice oraz Zgierz, a w następnej kolejności Aleksandrów Łódzki i Ozorków. Uzupełnienie sieci osadniczej stanowią gminy wiejskie.

Więcej informacji znajdziesz tutaj
 

Związek Gmin Wiejskich RP

Gmina Rzgów jest członkiem stowarzyszenia od 2001 r. Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Związek jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania ZGW RP są prowadzone na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. Związek od lat działa skutecznie w wielu sferach broniąc spraw gmin wiejskich. Dzięki naszemu zaangażowaniu i lobbingowi wiele złych z punktu widzenia samorządów wiejskich rozwiązań proponowanych przez Rząd lub Parlament zostało oprotestowanych i tym samym skutecznie zablokowanych. Związek tworzy szeroką platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami (kongresy, konferencje, grupy wymiany doświadczeń, baza dobrych praktyk, różnorodne formy współdziałania z wykorzystaniem technologii informatycznych). Na przestrzeni ostatnich lat ZGW RP intensywnie wspierał gminy w dostosowaniu się do standardów unijnych, realizował różnorakie programy badawczo-analityczne, organizował liczne szkolenia, warsztaty i konferencje wspierające realizację gminnych zadań i doskonalące umiejętności przedstawicieli samorządów.

Więcej informacji znajdziesz tutaj
 

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=