Zamknij komunikaty

Ewidencja prowadzona przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Wykaz klubów sportowych wpisanych do Ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń (nieprowadzących działalności gospodarczej) prowadzonej przez Starostę Łódzkiego Wschodniego

Podstawa prawna: art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

1. Klub Przyjaciół Wilków i Psów Północy „Wataha”,
Bronisin Dworski 7b, 95-030 Rzgów.
2. Gminny Klub Piłkarski Husaria Gealan Rzgów,
ul. Ogrodowa 51, 95-030 Rzgów.
3. Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne „MKS RZGÓW”,
ul. Rawska 4, 95-030 Rzgów.

Wykaz klubów sportowych mających swoją siedzibę na terenie gminy Rzgów, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, dla których organem nadzorującym jest Starostwa Łódzki Wschodni

Podstawa prawna: art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

1. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zawisza” w Rzgowie,
ul. Tuszyńska 56, 95-030 Rzgów.
2. Stowarzyszenie „Autotraper Off-Road Klub”,
Starowa Góra, ul. Graniczna 2, 95-030 Rzgów.
3. Stowarzyszenie „Enduro Team Centrum”,
Starowa Góra, ul. Warzywna 1D, 95-030 Rzgów.
4. Klub Szachowy „Dwie Wieże” Rzgów,
Gospodarz, ul. Młyńska 15, 95-030 Rzgów.

Wykaz uczniowskich klubów sportowych wpisanych do Ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Łódzkiego Wschodniego

Podstawa prawna: art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

1. Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”   
Szkoła Podstawowa w Rzgowie,
ul. Szkolna 3, 95-030 Rzgów.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=