Zamknij komunikaty

Budowa kanalizacji i rozbudowa oczyszczalni - informacje ogólne

„Inwestycje realizowane ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Gmina Rzgów realizuje projektu pt: „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów” z poddziałania V.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT, działania V.3.Gospodarka wodno – kanalizacyjna, V osi priorytetowej Ochrona środowiska, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W kwietniu 2017 podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na realizacje projektu i przyznano dofinansowanie w kwocie 9 337 037,20 zł. Całość kosztów realizacji projektu wynosi ponad 18 mln zł. Projekt zakłada budowę 14,1km sieci kanalizacji podciśnieniowej na 23 ulicach na terenie Starowej Góry i Gadki Starej (Starowa Góra) ulice: Gontowa, Inspektowa, Kuchenna, Progowa, Ścienna, Szklarniowa, Tunelowa, Zamkowa, Gruntowa, Gerbery, Warzywna, Mieszka I, Mieszka II, Podłogowa, Zygmunta III Wazy, Mieszka III, Kasztanowa  z Modrzewiową, Klonowa, Żwirowa, Frontowa, Stropowa,  (Stara Gadka) ulice Czartoryskiego, Usługowa (uliczka Rzemieślnicza) oraz zakłada podłączenie co najmniej 1700 osób zamieszkałych przy tych ulicach do wybudowanej kanalizacji. Celem głównym projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzgów. Pozytywnym efektem realizacji projektu będzie obniżenie zanieczyszczenia środowiska na terenie Gminy Rzgów, ograniczenie pojawiających się przy procesie opróżniania szamb odorów i ogólnie poprawa stanu zdrowia mieszkańców. Zakończenie realizacji projektu przewidziano na IV kwartał 2019r.

Gmina Rzgów realizuje projektu pt: „Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków w gminie Rzgów odpowiedzią na problem czystości Stawów Stefańskiego w Łodzi” z poddziałania V.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT, działania V.3.Gospodarka wodno – kanalizacyjna, V osi priorytetowej Ochrona środowiska, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W październiku 2017r podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na realizacje projektu i przyznano dofinansowanie w kwocie 8 438 237,08 zł. Całość kosztów realizacji projektu wynosi ponad 16 mln zł. Projekt zakłada rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków o drugi równoległy ciąg technologiczny wraz z instalacją do przeróbki osadów pościekowych, zlokalizowanych na terenie istniejącej oczyszczalni w Rzgowie przy ul. Stawowej. Celem głównym projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzgów, realizacja projektu stworzy możliwości do oczyszczenia dwukrotnie większej ilość ścieków, niż aktualnie jest to możliwe przy istniejących możliwościach technicznych. Realizacja projektu jest konieczna z uwagi na dynamiczny rozwój Gminy i wzrost ilości mieszkańców oraz przedsiębiorstw zlokalizowanych na jej terenie. Pozytywnym efektem realizacji projektu będzie obniżenie zanieczyszczenia środowiska na terenie Gminy Rzgów, redukcja ilości odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń i ogólnie poprawa stanu zdrowia mieszkańców. Zakończenie realizacji projektu przewidziano na IV kwartał 2019r.

 

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=