Zamknij komunikaty

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 5 marca 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs: Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20 – Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działan

czytaj więcej o Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 5 marca 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs: Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20 – Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działan

Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20 – Poddziałanie IX.1.2

czytaj więcej o Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20 – Poddziałanie IX.1.2

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok

czytaj więcej o Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=