Zamknij komunikaty

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej


„Informacja o organizacji funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego od dnia 16 marca 2020 r.”.


Starostwo Powiatowe w Łodzi informuje, że w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374) Ministerstwo Sprawiedliwości zaleciło podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego będzie odbywało się wyłącznie na odległość tj. przez telefon lub przy użyciu poczty elektronicznej.
Osoba uprawniona chcąc skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych bądź obywatelskich powinna skontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Łodzi:
 
1. kontakt telefoniczny - nr telefonu 42 205 03 25
2. kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl
Osoba uprawniona chcąc skorzystać z porad prawnych bądź obywatelskich w ww. formie przesyła bezpośrednio do Starostwa wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wzór wniosku dostępny jest pod adresem https://bip.lodzkiwschodni.pl/48,nieodplatna-pomoc-prawna.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=