Zamknij komunikaty

Ograniczenia w organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Rzgowie w związku z trwaniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Ograniczenia w organizacji pracy
Urzędu Miejskiego w Rzgowie
w związku z trwaniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej


1. W Urzędzie Miejskim w Rzgowie wstrzymana jest bezpośrednia obsługa interesanta.

Wyjątek stanowią sprawy konieczne do załatwienia osobiście i niecierpiące zwłoki, które obsługiwane będą po uprzednim telefonicznym dokonaniu ustaleń z właściwym pracownikiem merytorycznym w wyznaczonym przez niego terminie.
W związku z koniecznością utrzymania reżimu sanitarnego Urząd Miejski w Rzgowie wprowadza przerwę w godzinach pracy: pon., śr. - pt. 10.45 – 11.15, wt. 12.45 – 13.15.

2. Na terenie Urzędu wyznaczeni pracownicy kierują przemieszczaniem się interesantów tak, aby w Urzędzie przebywał jeden interesant na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem dzieci do 13. roku życia przebywających z rodzicami oraz osób, których obecność konieczna jest do załatwienia sprawy).

3. Zaleca się korzystanie z usług elektronicznych i drogi korespondencyjnej w celu załatwienia spraw możliwych do realizacji bez bezpośredniej obsługi stacjonarnej.

4. Zawiesza się przyjęcia interesantów przez Burmistrza Rzgowa.

5. Od dnia 29. 03. 2021 r. zawiesza się pracę Kasy Urzędu Miejskiego w Rzgowie i przyjmowanie wpłat gotówkowych.


 

Dane kontaktowe w celu załatwienia sprawy drogą elektroniczną/korespondencyjną:
Urząd Miejski w Rzgowie
Plac 500-lecia 22
95-030 Rzgów

- adres email: sekretariat@rzgow.pl
- nr tel. Sekretariatu: 42 214 12 10
- nr fax Sekretariatu: 42 214 12 07
- Platforma Epuap: /UMRzgow/skrytka

Bezpośrednie dane kontaktowe do poszczególnych referatów w celu umówienia wizyty w Urzędzie:

- 42 214 11 11 – Sekretarz Gminy
- 42 214 11 30 – Urząd Stanu Cywilnego
- 42 214 11 30 – Dowody Osobiste
- 42 214 11 30 – Ewidencja Ludności
- 42 214 12 09 – Geodezja, Rolnictwo
- 42 214 11 42 – Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Nieruchomościami
- 42 214 11 09 – Inwestycje
- 42 214 12 33 – Gospodarka Komunalna
- 42 214 13 53 – Księgowość Podatkowa
- 42 214 14 45 – Księgowość Budżetowa
- 42 214 12 10 wewn. 5 – Wymiar podatku
- 42 214 11 30 – Oświata
- 42 214 13 06 – Biuro Rady Miejskiej
- 42 214 12 10 wewn. 8, 510 630 739 – Działalność Gospodarcza
- 510 624 578
Ochrona Środowiska
- 42 214 14 84 – Starostwo Powiatowe w Łodzi – Komunikacja
- 42 211 61 80 – Starostwo Powiatowe w Łodzi – Wydz. Geodezji i Kartografii,
                           Wydz. Architektury i Budownictwa.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=