Zamknij komunikaty

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Dyrektor: Beata Jasiukiewicz
ul. Stawowa 11

95-030 Rzgów
Dane kontaktowe:

tel.: (42) 214 11 91

fax: (42) 214 11 91

e-mail: biuro@gzwik.pl

skrytka ESP: /GZWiK_Rzgow/SkrytkaESP

adres podmiotowej strony BIP link

Godziny pracy biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

Zgłaszanie awarii na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych całodobowo:

tel. (42) 214 11 91, kom. 517 310 630

P
rzedmiotem działania Zakładu jest wykonywanie zadań, w zakresie:

1) zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminy, a w szczególności wydobycie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody;

2) odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków;

3) prowadzenie kontroli i jakości oczyszczonych ścieków;

4) eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczania ścieków;

5) prowadzenie pogotowia wodociągowo- kanalizacyjnego (w zakresie ujęć wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków – będących w eksploatacji Zakładu).

 

 

 Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Rzgowie


Ul. Stawowa 11
Dyrektor mgr inż. Beata Jasiukiewicz
Godziny pracy biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7-15
Tel. (42) 214 11 91
e-mail: biuro@gzwik.pl
kliknij na:
adres podmiotowej strony BIP:
http://www.bip.gzwikrzgow.wikom.pl
Awarie wodociagowo-kanalizacyjne można zgłaszać przez całą dobę pod nr tel. (42) 214 11 91. Uruchomiono również dodatkowy telefon 517 310 630, z którego można korzystać poza godzinami pracy biura.

Od wody źródlanej po próchniczą glebę

 Około 89 proc. mieszkańców gminy Rzgów jest podłączonych do wodociągu. W gminie znajduje się 6 ujęć wody w: Rzgowie, Kalinie, Romanowie, Gospodarzu, Grodzisku  i Czyżeminku. W tym ostatnim źródlana woda pochodzi z głębokości 46 m, z pokładów czwartorzędowych.

Mieszkańcy Starowej Góry, a także z części Starej Gadki korzystają z wodociągu łódzkiego. W razie awarii, łódzka woda jest dostarczana do: Rzgowa, Grodziska, Huty Wiskickiej, Bronisina i Konstantyny.

 
Na zdj. Część biologiczna rzgowskiej oczyszczalni

Wszystkie ścieki gminne są odbierane przez oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną w Rzgowie. Pierwszy taki obiekt pracował w latach 1992-1999 i miał przepustowość 750 metrów sześciennych na dobę. Pod koniec 1999 r. powstała obecna oczyszczalnia, przyjmująca 1 500 m sześc. ścieków. Do kanalizacji mają dostęp 4 tysiące z  9 709 mieszkańców gminy.


Ciekawostka
Rocznie, 116 ton odwodnionych i wysuszonych osadów ze ścieków w postaci „pasty” używa się do nawożenia pól uprawnych. Jak wykazały badania, osady ściekowe w porównaniu z obornikiem - zawierają 2 razy więcej azotu, 5 razy więcej fosforu, 10 razy więcej wapnia i 3 razy więcej magnezu. Nawóz uzyskany z oczyszczalni sprzyja powstawaniu próchnicy w glebie. Jest coraz częściej wykorzystywany rolniczo w całym kraju.

 
  

  

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=