Zamknij komunikaty

Inne inwestycje 2014-2018

Oświetlenie - 2018 rok

Prawie pół miliona złotych kosztowały w 2018 r. inwestycje oświetleniowe na ulicach, drogach, a także na placach i boisku.
Pod względem wartościowym najdroższe były budowy oświetlenia przy ul. Sosnowej i boiska przy ul. Żwirowej w Starowej Górze, które kosztowały po 100 tysięcy złotych (łącznie z projektem).
Nowe oświetlenie ulicy w Starowej Górze na ulicy Gruntowej (15 tys. zł).
Projekt i budowa doświetlenia ul. Kusocińskiego w Rzgowie (55 tys. zł)
Oświetlenie w Konstantynie przy ul. Pejzażowej (90 tys. zł)
Oświetlenie ul. Granitowej w Bronisinie Dworskim (40 tys. zł)
W Rzgowie przed dawnym budynkiem gimnazjalnym (15 tys. zł).
Projekty oświetlenia przy ul. Zbożowej i Łanowej w Gospodarzu (10 tys. zł, realizacja inwestycji zaplanowana została w 2019 roku) oraz ul. Przyrodniczej i części ul. Widokowej w Konstantynie (15 tys. zł).
Usunięcie kolizji energetycznej na ul. Gruntowej w Starowej Górze (15 tys. zł).
Rachunki za uliczne oświetlenie LED-owe są czterokrotnie niższe od oświetlenia tradycyjnego, czyli sodowego. Wszystkie inwestycje oświetleniowe w gminie Rzgów opierają się obecnie na lampach LED.

Kultura i oświata 2014-2015 rok

Pomalowanie fasady budynku Szkoły Podstawowej j im. Jana Długosza w Rzgowie oraz budowa nowego ogrodzenia i chodnika od strony ulicy, którego obecność poprawiła bezpieczeństwo uczniów dowożonych przez rodziców - 183 tys. zł
Przebudowa wejść do szkoły i biblioteki w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie – 37,9 tys. zł
Wykonanie przyobiektowej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie wraz z projektem – 21 tys. zł
Projekt adaptacji budynku starej hydroforni dla rzgowskiego przedszkola – 29,9 tys. zł
Adaptacja hydroforni Przedszkola Publicznego w Rzgowie – 164,8 tys. zł.  zakończona w sierpniu 2015 r.

Ochrona zdrowia

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie – 20 tys. zł
Budowa podjazdów dla niepełnosprawnych przy budynku terapii Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie – 32 tys. zł

Gospodarka mieszkaniowa

Przebudowa klatki schodowej w budynku gminnym przy ul. Łódzkiej 2a w Rzgowie – wydzierżawionym Poczcie Polskiej – 8,4 tys. zł

Infrastruktura komunalna

Budowa instalacji oświetleniowej w gminie – 132 tys. zł
Wymiana centrali telefonicznej wraz z modernizacją infrastruktury telefonicznej w Urzędzie Miejskim – 13,2 tys. zł

Administracja publiczna

Wymiana centrali telefonicznej wraz z modernizacją infrastruktury telefonicznej w Urzędzie Miejskim – 13,2 tys. zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Pomoc finansowa dla powiatu łódzkiego wschodniego na zakup lekkiego samochodu ratownictwa ekologicznego dla PSP Koluszki – 10 tys. zł
Zakup samochodu ratowniczego dla OSP w Starowej Górze – 69 tys. zł
Wyposażenie i modernizacja strażnicy OSP w Starej Gadce – 31,4 tys. zł
Modernizacja budynku strażnicy OSP w Grodzisku – 39,9 tys. zł
Modernizacja budynku strażnicy OSP w Prawdzie – 50 tys. zł
Modernizacja budynku strażnicy OSP w Romanowie - 25 tys. zł

Sport i rekreacja

Zagospodarowanie terenu przy zespole boisk Orlik w Rzgowie – 195,2 tys. zł

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=