Zamknij komunikaty

Inwestycje dofinansowane z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+"
 

Budowa Żłobka Gminnego w Guzewie została dofinansowana w kwocie 445 089,33 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 33/100)z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2019 w celu realizacji przez Gminę Rzgów zadania pod nazwą: "Utworzenie w 2019 roku żłobka samorządowego na 19 miejsc opieki w budynku przedszkola publicznego w Guzewie przy ul.Edukacyjnej".
 


Zadanie dofinansowane w kwocie 30 780 zł (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100)z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2020 w celu realizacji przez Gminę Rzgów zadania pod nazwą: " Zapewnienie funkcjonowania w 2020 roku 19 miejsc opieki w Żłobku Gminnym w Guzewie przy ul.Edukacyjnej 8".
 


Budowa Żłobka Gminnego w Rzgowie została dofinansowana w kwocie 420 000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2021 w celu realizacji przez Gminę Rzgów zadania pod nazwą: "Utworzenie w 2021 r. 14 nowych miejsc opieki opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Gminnym w Rzgowie przy ul.Letniskowej  6".

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=